Dokument: KF §119 Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om fritidsverksamheten

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
KF §119 Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om fritidsverksamheten
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:182
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Enkel fråga av Eva Eriksson (S) till skolnämndens ordförande om fritidsverksamheten
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen