Dokument: Motion av Kerstin Scheutz (V) om sittplatser och väderskydd vid kv Hallen M:17/2019

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-08-26
Beskrivning:
Motion av Kerstin Scheutz (V) om sittplatser och väderskydd vid kv Hallen M:17/2019
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:178
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Nya motioner
Dokumenttyp:
Motion
Sekretessgrund:
Ingen