Dokument: KF §112 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-20
Beskrivning:
KF §112 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:264
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen