Dokument: KF §118 Enkel fråga av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om fritidsgårdarnas verksamhet

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
KF §118 Enkel fråga av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om fritidsgårdarnas verksamhet
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:181
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Enkel fråga av Faradj Koliev (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande om fritidsgårdarnas verksamhet
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen