Dokument: Motion av Vänsterpartiet om hbtq-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen M:16/2019

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-08-26
Beskrivning:
Motion av Vänsterpartiet om hbtq-certifiering av kultur- och fritidsförvaltningen M:16/2019
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:177
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Nya motioner
Dokumenttyp:
Motion
Sekretessgrund:
Ingen