Dokument: KS § 138 Fyllnadsval i Kommunala pensionärsrådet

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-19
Beskrivning:
KS § 138 Fyllnadsval i Kommunala pensionärsrådet
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:276
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Fyllnadsval i Kommunala pensionärsrådet
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen