Dokument: Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2019

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-19
Beskrivning:
Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2019
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2019:55
Tillhör:
ON/2019-09-10
Punktrubrik:
Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019
Dokumenttyp:
Rapport
Filtyp:
pdf
Filstorlek:
311 kB
Sekretessgrund:
Ingen