Dokument: KF §127 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-04
Beskrivning:
KF §127 Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:90
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Svar på motion av Msciwoj Swigon (SD) mfl om markering av gångbanor som delas med cyklister samt fartbegränsning för cyklarna
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen