Dokument: Interpellation av Elisabet Brolin (S) till KSO om rätt till heltid inom kommunals avtalsområde

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-08-26
Beskrivning:
Interpellation av Elisabet Brolin (S) till KSO om rätt till heltid inom kommunals avtalsområde
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:180
Tillhör:
KF/2019-08-26
Punktrubrik:
Nya interpellationer
Dokumenttyp:
Interpellation
Sekretessgrund:
Ingen