Dokument: MPs nominering till djurförsöksetiska nämnden

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-17
Beskrivning:
MPs nominering till djurförsöksetiska nämnden
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:30
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen