Dokument: KF/2019-06-17 §92 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-20
Beskrivning:
KF/2019-06-17 §92 Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:79
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Svar på interpellation av Atilla Yavuz (V) till skolnämndens ordförande om lärarbehörighet i grundskolan
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
135 kB
Sekretessgrund:
Ingen