Dokument: KDs nominering till miljö- och demokratiberedningen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-17
Beskrivning:
KDs nominering till miljö- och demokratiberedningen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:102
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Val av ledamöter och ersättare till miljö- och demokratiberedningen
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen