Dokument: MPs nominering till exploaterings- och fastighetsberedningen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-17
Beskrivning:
MPs nominering till exploaterings- och fastighetsberedningen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:129
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Val av ledamöter och ersättare till exploatering- och fastighetsberedningen
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen