Dokument: KS § 132 Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-19
Beskrivning:
KS § 132 Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:183
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Yttrande över MSB:s remiss med förslag till beslut om anläggningar av riksintresse för totalförsvaret
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
138 kB
Sekretessgrund:
Ingen