Dokument: KS § 140 Fyllnadsval i Fastighets- och exploateringsberedningen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-19
Beskrivning:
KS § 140 Fyllnadsval i Fastighets- och exploateringsberedningen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:129
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Fyllnadsval i Fastighets- och exploateringsberedningen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen