Dokument: Nomineringar från Socialdemokraterna Käppala

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-03
Beskrivning:
Nomineringar från Socialdemokraterna Käppala
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2018:174
Tillhör:
KF/2019-06-17
Punktrubrik:
Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Käppalas förbundsfullmäktige
Dokumenttyp:
Brev
Sekretessgrund:
Ingen