Dokument: Utlåtande efter granskning- detaljplan för kv Ballongberget m.fl.

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-26
Beskrivning:
Utlåtande efter granskning- detaljplan för kv Ballongberget m.fl.
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:232
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Antagande av detaljplan för kv Ballongberget mfl
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen