Dokument: Granskning av bidrag och stöd till föreningar- Solna stad

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-03
Beskrivning:
Granskning av bidrag och stöd till föreningar- Solna stad
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:187
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Meddelanden
Dokumenttyp:
Rapport
Sekretessgrund:
Ingen