Dokument: KS § 139 Fyllnadsval i Miljö- och demokratiberedningen

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-19
Beskrivning:
KS § 139 Fyllnadsval i Miljö- och demokratiberedningen
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:102
Tillhör:
KS/2019-09-16
Punktrubrik:
Fyllnadsval i Miljö- och demokratiberedningen
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Sekretessgrund:
Ingen