Dokument: Yttrande från Solna stad mål nr P 6876-15

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2015-11-03
Beskrivning:
Yttrande från Solna stad mål nr P 6876-15
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2014:211
Dokumenttyp:
Övrigt
Sekretessgrund:
Ingen