Dokument: Principöverenskommelse avseende utvecklingen av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 samt markanvisning avseende delar av fastigheterna Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och Skytteholm 2:1 i Solna Business Park

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-05
Beskrivning:
Principöverenskommelse avseende utvecklingen av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 samt markanvisning avseende delar av fastigheterna Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och Skytteholm 2:1 i Solna Business Park
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:150
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Principöverenskommelse med Fabege avseende utveckling av fastigheterna Yrket 3 och Fräsaren 10 och markanvisning avseende delar av Stadens fastigheter Råsunda 3:6, Skytteholm 2:4 och 2:1 inom Solna Business Park
Dokumenttyp:
Överenskommelse
Sekretessgrund:
Ingen