Dokument: Ansökan om planbesked, ändring av detaljplan, Solna Jockeyn 14

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-05-02
Beskrivning:
Ansökan om planbesked, ändring av detaljplan, Solna Jockeyn 14
Nämnd:
Kommunstyrelsen
Diarienummer:
KS/2019:116
Tillhör:
KS/2019-06-17
Punktrubrik:
Svar på planförfrågan från PEAB angående kvarteret Jockeyn i Nya Ulriksdal
Dokumenttyp:
Skrivelse
Sekretessgrund:
Ingen