Dokument: Bilaga 4, startbesked

Den här handlingen är inte tillgänglig från diariet på webben.

För att begära ut en handling använd gärna det här formuläret. Välj rubriken "Allmänna frågor" och berätta vilken typ av handling du efterfrågar samt eventuellt diarienummer.

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-06-13
Beskrivning:
Bilaga 4, startbesked
Nämnd:
Byggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:104
Tillhör:
BND/2019-06-26
Punktrubrik:
Byggsanktionsavgift för ibruktagande utan slutbesked - 18 st befintliga lägenheter och 18 st tillkommande, flerbostadshus Majhill 4, Enköpingsvägen 7A-C
Dokumenttyp:
Bilaga
Sekretessgrund:
Ingen