Dokument: ON/2019-09-10 §64 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019

Ladda ner

Information om dokumentet

Skapat datum:
2019-09-18
Beskrivning:
ON/2019-09-10 §64 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2019:85
Tillhör:
ON/2019-09-10
Punktrubrik:
Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019
Dokumenttyp:
Protokollsutdrag
Filtyp:
Rtf
Filstorlek:
137 kB
Sekretessgrund:
Ingen