Ärende: Regionala principer för samverkan återvinningscentral- ÅVC

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-02-21
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:49

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-02-22 Regionala principer för samverkan ÅVC, överenskommelse
2019-02-21 REK Regionala principer samverkan ÅVC REK Regionala principer samverkan ÅVC (pdf, 1,1 MB)
2019-05-29 Ställningstagande angående rekommendationer för regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län Ställningstagande angående rekommendationer för regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län (Rtf, 131 kB)
2019-06-13 TND § 49 Yttrande gällande regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län
2019-06-19 KS/2019-06-17 §101 Ställningstagande angående rekommendationer för regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län KS/2019-06-17 §101 Ställningstagande angående rekommendationer för regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län (Rtf, 140 kB)
2019-06-05 Yttrande ÅVC Yttrande ÅVC (pdf, 1,2 MB)
2019-02-21 Regionala principer för samverkan ÅVC, överenskommelse
2019-06-13 Yttrande gällande regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §101 Ställningstagande angående rekommendationer för regionala principer för återvinningscentraler i Stockholms län