Ärende: Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-10-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:211

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-11-01 KF § 288 Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022
2019-06-20 KF §109 Anmälan av kommunalråd
2018-12-20 KF/2018-12-17 §358 Anmälan av kommunalråd
2019-09-04 KF §132 Anmälan av kommunalråd tillika gruppledare
2018-11-27 Anmälan av kommunalråd Anmälan av kommunalråd (rtf, 66 kB)
2018-10-08 Kristdemokraternas val av gruppledare och kommunalråd
2018-10-26 Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022 Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022 (rtf, 63 kB)
2019-06-12 Anmälan om vikarierande kommunalråd
2019-08-27 Anmälan om vikarierande kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen
2018-12-04 KF/2018-11-27 §327 Anmälan av kommunalråd KF/2018-11-27 §327 Anmälan av kommunalråd (Rtf, 134 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunfullmäktige §358 Anmälan av kommunalråd
2018-10-29 Kommunfullmäktige §288 Anmälan av kommunalråd samt gruppledare i kommunstyrelsen för mandatperioden 2018-2022
2019-08-26 Kommunfullmäktige §132 Anmälan av kommunalråd tillika gruppledare
2019-06-17 Kommunfullmäktige §109 Anmälan av kommunalråd
2018-11-27 Kommunfullmäktige §327 Anmälan av kommunalråd