Ärende: Val av kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-10-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:210

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-10-26 Val av kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022 Val av kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022 (rtf, 67 kB)
2019-08-27 Vikarierande ledamot i kommunstyrelsen
2018-11-01 KF § 286 Val av kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022
2018-12-20 KF §359 Fyllnadsval i kommunstyrelsen
2019-09-04 KF §133 Fyllnadsval i kommunstyrelsen

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunfullmäktige §359 Fyllnadsval i kommunstyrelsen
2018-10-29 Kommunfullmäktige §286 Val av kommunstyrelsens ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022
2019-08-26 Kommunfullmäktige §133 Fyllnadsval i kommunstyrelsen