Ärende: Val av arvodeskommitténs ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-10-26
Diarienummer:
KS/2018:209

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-15 KF/2019-04-08 §53 Fyllnadsval i arvodeskommittén KF/2019-04-08 §53 Fyllnadsval i arvodeskommittén (Rtf, 135 kB)
2019-04-17 Nominering till arvodesberedningen från Miljöpartiet
2018-12-04 KF §330 Fyllnadsval arvodeskommittén
2019-09-04 KF §135 Fyllnadsval i arvodeskommittén
2018-12-20 KF/2018-12-17 §355 Avsägelser i arvodeskommittén
2018-11-01 KF § 285 Val av arvodeskommitténs ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022
2019-04-15 KF/2019-04-08 §41 Avsägelse av uppdrag i arvodeskommittén KF/2019-04-08 §41 Avsägelse av uppdrag i arvodeskommittén (Rtf, 135 kB)
2018-12-04 KF/2018-11-27 §326 Avsägelse i arvodeskommittén KF/2018-11-27 §326 Avsägelse i arvodeskommittén (Rtf, 131 kB)
2018-10-26 Val av arvodeskommitténs ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022 Val av arvodeskommitténs ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022 (rtf, 68 kB)
2018-11-23 Avsägelse och nominering till arvodeskommittén
2018-12-10 Avsägelse av uppdrag som ersättare i arvodeskommittén
2019-04-08 Avsägelse av uppdrag i arvodeskommittén
2019-09-17 Nominering till ersättare i arvodeskommittén
2019-02-18 Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i arvodeskommittén

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunfullmäktige §355 Avsägelser i arvodeskommittén
2019-10-28 Kommunfullmäktige 14 Val
2018-10-29 Kommunfullmäktige §285 Val av arvodeskommitténs ledamöter, ersättare och presidium för mandatperioden 2018-2022
2019-08-26 Kommunfullmäktige §135 Fyllnadsval i arvodeskommittén
2018-11-27 Kommunfullmäktige §326 Avsägelse i arvodeskommittén
2019-04-08 Kommunfullmäktige §41 Avsägelse av uppdrag i arvodeskommittén