Ärende: Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-02-01
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:23

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-04-03 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
2019-05-24 Yttrande till Kommunstyrelsen över Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
2019-05-24 SKN § 44 Yttrande till kommunstyrelsen gällande riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter SKN § 44 Yttrande till kommunstyrelsen gällande riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter (Rtf, 142 kB)
2019-05-29 Yttrande över riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Yttrande över riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter (Rtf, 149 kB)
2019-06-18 KFN § 44 Yttrande över riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
2019-05-14 Yttrande till Kommunstyrelsen över Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter, reviderad version
2019-05-29 Yttrande över Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Yttrande över Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter (Rtf, 143 kB)
2019-06-05 Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (docx, 88 kB)
2019-06-19 KS/2019-06-17 §102 Fastställande av riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter KS/2019-06-17 §102 Fastställande av riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (Rtf, 138 kB)
2019-06-18 Yttrande över riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter
2019-02-22 KS/2019-02-18 §16 Riktlinjer för minoritetsarbetet – remissversion KS/2019-02-18 §16 Riktlinjer för minoritetsarbetet – remissversion (rtf, 137 kB)
2019-02-01 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter (pdf, 469 kB)
2019-05-14 BFN § 36 Yttrande till Kommunstyrelsen över Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter BFN § 36 Yttrande till Kommunstyrelsen över Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter (Rtf, 143 kB)
2019-06-05 Fastställande av riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter Fastställande av riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter (Rtf, 137 kB)
2019-02-06 Förslag till riktlinjer för minoritetsarbetet Förslag till riktlinjer för minoritetsarbetet (rtf, 152 kB)
2019-02-26 Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §102 Fastställande av riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter
2019-02-18 Kommunstyrelsen §16 Riktlinjer för minoritetsarbetet – remissversion