Ärende: Val av ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-12-06
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:276

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-09-25 Nominering från SPF Skytten till kommunala pensionärsrådet
2019-08-27 Vikarierande ordf i kommunala pensionärsrådet
2019-09-19 KS § 138 Fyllnadsval i Kommunala pensionärsrådet
2018-12-20 KS/2018-12-17 §198 Val av ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 2019-2020

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunstyrelsen §198 Val av ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 2019-2020
2019-09-16 Kommunstyrelsen §138 Fyllnadsval i Kommunala pensionärsrådet