Ärende: Val av ledamöter i Trygghetsrådet 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-12-06
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:275

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-01-18 Nominering till trygghetsrådet från Centerpartiet
2018-12-20 KS/2018-12-17 §197 Val av ledamöter i Trygghetsrådet 2019-2020
2019-08-27 Vikarierande ordf i Trygghetsrådet
2019-09-19 KS § 137 Fyllnadsval i Trygghetsrådet
2019-02-22 KS §20 Fyllnadsval till Trygghetsrådet 2019-2020

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunstyrelsen §197 Val av ledamöter i Trygghetsrådet 2019-2020
2019-09-16 Kommunstyrelsen §137 Fyllnadsval i Trygghetsrådet