Ärende: Rapportering enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) och 28 § LSS av ej verkställda beslut SN och ON 2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-02-19
Diarienummer:
KS/2019:39

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-05-31 Sammanställning LSS 1:a kvartalet 2019
2019-06-17 Ej verkställda beslut Q1 2019
2019-09-23 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019
2019-05-31 ON §43 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 1:a kvartalet 2019
2019-09-04 KF §137 Meddelanden
2019-09-23 Sammanställning LSS, 2:a kvartalet, 2019
2019-09-23 ON §68 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), 2:a kvartalet 2019
2019-05-31 Sammanställning SoL 1:a kvartalet 2019
2019-06-17 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 1:a kvartalet 2019
2019-06-18 SN § 61 Rapportering av icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), 1:a kvartalet 2019
2019-06-20 KF §114 Meddelande
2019-09-23 Sammanställning SoL 2:a kvartalet 2019

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-10-28 Kommunfullmäktige 15 Meddelanden
2019-08-26 Kommunfullmäktige §137 Meddelanden
2019-06-17 Kommunfullmäktige §114 Meddelande