Ärende: Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal, enstaka platser, år 2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-25
Nämnd:
Omvårdnadsnämnden
Diarienummer:
ON/2019:85

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-07-05 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboenden med LOV-avtal utanför Solna 2019 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboenden med LOV-avtal utanför Solna 2019 (docx, 251 kB)
2019-07-02 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Villa Botvid 2019 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Villa Botvid 2019 (docx, 237 kB)
2019-07-02 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboendet Persikan 2019 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboendet Persikan 2019 (DOCX, 236 kB)
2019-07-05 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboendet Hammarby slott 2019 Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboendet Hammarby slott 2019 (docx, 239 kB)
2019-07-02 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Vilobacken 2019 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboendet Vilobacken 2019 (docx, 239 kB)
2019-07-02 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019 (rtf, 129 kB)
2019-09-18 ON/2019-09-10 §64 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019 ON/2019-09-10 §64 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019 (Rtf, 137 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-10 Omvårdnadsnämnden §64 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende med LOV-avtal utanför Solna 2019