Ärende: Verksamhetsplan och budget för 2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-10-08
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2018:174

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-05-27 Delårsrapport per april 2019 Delårsrapport per april 2019 (Rtf, 127 kB)
2018-10-15 Protokoll vid MBL §11 rörande BN:s och MHN:s verksamhetsplaner och budget 2019 med inriktning för 2020-2021. Protokoll vid MBL §11 rörande BN:s och MHN:s verksamhetsplaner och budget 2019 med inriktning för 2020-2021. (pdf, 435 kB)
2018-10-25 BND/2018-10-24 §132 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021. BND/2018-10-24 §132 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021. (Rtf, 145 kB)
2018-10-15 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 (pdf, 442 kB)
2018-10-15 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner, bilaga 1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende bygglov och detaljplaner, bilaga 1 (pdf, 242 kB)
2018-10-16 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende kart- och mätverksamhet, bilaga 2 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde avseende kart- och mätverksamhet, bilaga 2 (pdf, 223 kB)
2019-06-12 BND/2019-06-05 §64 Delårsrapport per april 2019 BND/2019-06-05 §64 Delårsrapport per april 2019 (Rtf, 136 kB)
2018-10-15 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 (rtf, 150 kB)
2019-05-14 BND/2019-05-08 §53 Budgetuppföljning per mars 2019 BND/2019-05-08 §53 Budgetuppföljning per mars 2019 (Rtf, 136 kB)
2019-05-27 Delårsrapport per april 2019 Delårsrapport per april 2019 (pdf, 369 kB)
2018-10-25 Verksamhetsplan och budget BND 2019 med inriktning 2020-2021
2019-04-29 Budgetuppföljning per mars 2019 Budgetuppföljning per mars 2019 (Rtf, 126 kB)
2019-04-29 Budgetuppföljning per mars 2019 Budgetuppföljning per mars 2019 (pdf, 322 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-05 Byggnadsnämnden §64 Delårsrapport per april 2019
2018-10-24 Byggnadsnämnden §132 Verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021.
2019-05-08 Byggnadsnämnden §53 Budgetuppföljning per mars 2019