Ärende: Tillsättande av ledamöter och suppleanter i de djurförsöksetiska nämnderna 2019-2023

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-02-08
Diarienummer:
KS/2019:30

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-11-13 KS § 177 Val
2019-06-03 Beslut förordnande djurförsöksetiska nämnden
2019-06-17 Förordnande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-06-17 Förordnande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-10-29 Nominering till djurförsöksetiska nämnden
2019-02-08 Tillsättande av ledamöter och suppelanter i de djurförsöksetiska nämnderna
2019-02-08 Djurskyddsförordning (1988:539)
2019-05-27 Moderaternas nominering till Djurförsöksetiska nämnden
2019-06-05 KS § 88 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 1
2019-06-17 Förordnande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-06-17 Förordnande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-09-17 Förordnande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-06-17 MPs nominering till djurförsöksetiska nämnden
2019-06-20 § 114 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd
2019-05-13 Liberalernas nominering till Djurförsöksetiska nämnden Liberalernas nominering till Djurförsöksetiska nämnden (pdf, 96 kB)
2019-05-22 Moderaternas nominering till djurförsöksetiska nämnden
2019-05-28 Socialdemokraternas nomineringar till Djurförsöksetiska nämnden
2019-06-03 klara förordnanden för Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-06-05 KS § 89 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 2
2019-05-15 KS § 72 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 2 KS § 72 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 2 (Rtf, 136 kB)
2019-05-24 KDs nominering till Djurförsöksetiska nämnden
2019-05-28 Miljöpartiets nominering till Djurförsöksetiska nämnden
2019-06-17 Förordnande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-06-17 Förordnande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd
2019-09-17 Entledigande av ledamot i Stockholms djurförsöksetiska nämnd

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §114 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd
2019-05-13 Kommunstyrelsen §72 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 2
2019-06-03 Kommunstyrelsen §88 Val till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd avdelning 1
2019-11-11 Kommunstyrelsen §177 Val