Ärende: Solna Vatten AB 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-11-26
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:254

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-03-19 Avsägelse av uppdrag i Solna vatten
2018-12-20 KF §375 Fyllnadsval i Solna Vatten AB
2019-08-15 Avsägelse av uppdrag i Solna vatten AB
2019-09-04 KF §131 Avsägelse i Solna vatten AB
2018-11-26 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Solna Vatten AB 2019-2020 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Solna Vatten AB 2019-2020 (rtf, 67 kB)
2019-04-15 KF/2019-04-08 §45 Avsägelse av uppdrag i Solna vatten AB KF/2019-04-08 §45 Avsägelse av uppdrag i Solna vatten AB (Rtf, 134 kB)
2019-05-21 Liberalernas nominering till Solna vatten
2019-06-03 KF § 83 Fyllnadsval i Solna vatten AB
2018-12-04 KF/2018-11-27 §315 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Solna Vatten AB 2019-2022 KF/2018-11-27 §315 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Solna Vatten AB 2019-2022 (Rtf, 132 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunfullmäktige §375 Fyllnadsval i Solna Vatten AB
2019-08-26 Kommunfullmäktige §131 Avsägelse i Solna vatten AB
2019-05-27 Kommunfullmäktige §83 Fyllnadsval i Solna vatten AB
2018-11-27 Kommunfullmäktige §315 Val av lekmannarevisorer, ledamöter och ersättare i Solna Vatten AB 2019-2020
2019-04-08 Kommunfullmäktige §45 Avsägelse av uppdrag i Solna vatten AB