Ärende: Gemensamma familjerättsnämnden 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-11-25
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:247

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-12-19 VB § 152 KF Val av ledamot och ersättare till gemensam familjerättsnämnd- Ekerö
2019-06-20 KF §107 Avsägelse i gemensamma familjerättsnämnden
2019-06-14 Avsägelse av uppdrag i gemensamma familjerättsnämnden
2018-11-26 Val av ledamöter och ersättare i gemensamma familjerättsnämnden 2019-2020 Val av ledamöter och ersättare i gemensamma familjerättsnämnden 2019-2020 (rtf, 63 kB)
2018-12-04 KF/2018-11-27 §306 Val av ledamöter och ersättare i gemensamma familjerättsnämnden 2019-2020 KF/2018-11-27 §306 Val av ledamöter och ersättare i gemensamma familjerättsnämnden 2019-2020 (Rtf, 131 kB)
2018-12-28 § 506 Kommunfullmäktiges val av ledamot och ersättare till Gemensam familjerättsnämnd

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §107 Avsägelse i gemensamma familjerättsnämnden
2018-11-27 Kommunfullmäktige §306 Val av ledamöter och ersättare i gemensamma familjerättsnämnden 2019-2020