Ärende: Solna stads budget verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning 2021-2022

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-12-14
Diarienummer:
KS/2019:1

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-10-24 KFNs verksamhetsplan och budget för 2020 KFNs verksamhetsplan och budget för 2020 (pdf, 1,4 MB)
2019-10-31 Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 (docx, 40 kB)
2019-10-28 SKNs verksamhetsplan och budget för 2020 SKNs verksamhetsplan och budget för 2020 (pdf, 21,8 MB)
2019-10-24 BNDs verksamhetsplan och budget 2020 BNDs verksamhetsplan och budget 2020 (pdf, 1,8 MB)
2019-01-31 Bilaga-Tidplan 2019 Bilaga-Tidplan 2019 (docx, 23 kB)
2019-06-05 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 (Rtf, 166 kB)
2019-02-08 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 samt uppföljning 2019 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 samt uppföljning 2019 (rtf, 145 kB)
2019-11-13 KS § 167 Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning 2021-2022 KS § 167 Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning 2021-2022 (pdf, 162 kB)
2019-10-22 BFNs verkssamhetsplan och budget för 2020 BFNs verkssamhetsplan och budget för 2020 (pdf, 10,0 MB)
2019-10-24 SNs verksamhetsplan och budget 2020 SNs verksamhetsplan och budget 2020 (pdf, 1,9 MB)
2019-10-24 MHNs verksamhetsplan och budget för 2020 MHNs verksamhetsplan och budget för 2020 (pdf, 2,0 MB)
2019-10-28 Förhandling avseende Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 Förhandling avseende Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021-2022 (pdf, 1,9 MB)
2019-11-01 KS verksamhetsplan och budget för 2020 KS verksamhetsplan och budget för 2020 (pdf, 2,7 MB)
2019-10-24 ONs verksamhetsplan och budget 2020 ONs verksamhetsplan och budget 2020 (pdf, 1,4 MB)
2019-10-30 KPNs verksamhetsplan och budget för 2020 KPNs verksamhetsplan och budget för 2020 (pdf, 1,4 MB)
2019-11-12 Vänsterpartiets budgetförslag 2020 Vänsterpartiets budgetförslag 2020 (pdf, 1,0 MB)
2019-06-19 KS/2019-06-17 §94 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 KS/2019-06-17 §94 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 (Rtf, 146 kB)
2019-10-31 Stadens vp-budget 2020, 2021-2022 Stadens vp-budget 2020, 2021-2022 (pdf, 1,0 MB)
2019-11-12 Socialdemokraternas förslag till budget 2020 Socialdemokraternas förslag till budget 2020 (pdf, 5,5 MB)
2019-01-31 Anvisn o tidplan VP o budget 2020 samt uppf 2019
2019-06-05 Planeringsunderlag Solna stad Planeringsunderlag Solna stad (pdf, 597 kB)
2019-10-24 GFNs verksamhetsplan och budget 2020 GFNs verksamhetsplan och budget 2020 (pdf, 1,5 MB)
2019-02-22 KS/2019-02-18 §2 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 samt uppföljning 2019 KS/2019-02-18 §2 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 samt uppföljning 2019 (rtf, 134 kB)
2019-05-31 Förhandling avseende verksamhetsplan och budget 2020 Förhandling avseende verksamhetsplan och budget 2020 (pdf, 4,5 MB)
2019-10-24 TNDs verksamhetsplan och budget för 2020 TNDs verksamhetsplan och budget för 2020 (pdf, 1,3 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-11-25 Kommunfullmäktige 5 Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning 2021-2022
2019-06-17 Kommunstyrelsen §94 Planeringsunderlag inför Solna stads verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022
2019-02-18 Kommunstyrelsen §2 Anvisning och tidplan för verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning för 2021 - 2022 samt uppföljning 2019
2019-11-11 Kommunstyrelsen §167 Verksamhetsplan och budget 2020 med inriktning 2021-2022