Ärende: Bränneriet 1, Hufvudsta gård, gamla stallet, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - utställningscontainer

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-07-02
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:126

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-03 Bilaga 1, tidsbegränsat bygglov
2019-09-24 BND/2019-09-18 §96 Bränneriet 1, Hufvudsta gård, Gamla Stallet, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - utställningscontainer BND/2019-09-18 §96 Bränneriet 1, Hufvudsta gård, Gamla Stallet, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - utställningscontainer (Rtf, 137 kB)
2019-08-21 Bränneriet 1, Hufvudsta gård, Gamla Stallet, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - utställningscontainer Bränneriet 1, Hufvudsta gård, Gamla Stallet, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - utställningscontainer (Rtf, 3,5 MB)
2019-08-21 Bilaga 2, foto

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-18 Byggnadsnämnden §96 Bränneriet 1, Hufvudsta gård, Gamla Stallet, Byggsanktionsavgift för olovligt byggande - utställningscontainer