Ärende: Ansökan om planbesked, ändring av detaljplan, Solna Jockeyn 14

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-05-02
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:116

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-19 KS/2019-06-17 §100 Svar på planförfrågan från PEAB angående kvarteret Jockeyn i Nya Ulriksdal KS/2019-06-17 §100 Svar på planförfrågan från PEAB angående kvarteret Jockeyn i Nya Ulriksdal (Rtf, 137 kB)
2019-06-04 Ansökan om planbesked Ansökan om planbesked (Rtf, 5,3 MB)
2019-05-02 Ansökan om planbesked, ändring av detaljplan, Solna Jockeyn 14

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunstyrelsen §100 Svar på planförfrågan från PEAB angående kvarteret Jockeyn i Nya Ulriksdal