Ärende: Ramavtal Installationsarbeten inom ventilation, kyla, värme, sanitet samt styr och regler

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-07-04
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
TND/2018:839

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-18 TND §62 Beslut om förfrågningsunderlag gällande ramavtal avseende installationsarbeten TND §62 Beslut om förfrågningsunderlag gällande ramavtal avseende installationsarbeten (Rtf, 3,0 MB)
2019-09-10 Sekretessbelagt
2019-09-12 Beslut om förfrågningsunderlag gällande ramavtal avseende installationsarbeten Beslut om förfrågningsunderlag gällande ramavtal avseende installationsarbeten (Rtf, 147 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-18 Tekniska nämnden §62 Sekretessbelagd