Ärende: Ugnen 6, Fabriksvägen 2 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-11-15
Nämnd:
Byggnadsnämnd
Diarienummer:
BND/2018:209

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-09-04 Bilaga 1, foto tillbyggnad
2018-11-26 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2
2019-09-04 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2
2019-09-04 Bilaga 2, kopia ansökan fastighetsinskrivning, Lantmäteriet
2018-11-26 BILAGA 1, foto tillbyggnad
2018-12-06 Yttrande från Hagaugnen AB
2018-12-11 BND/2018-12-06 §153 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2
2019-09-04 Bilaga 3, fasadritning avslaget bygglov
2019-09-24 BND/2019-09-18 §97 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-06 Byggnadsnämnden §153 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2
2019-09-18 Byggnadsnämnden §97 Rättelseföreläggande gällande borttagande av olovlig tillbyggnad Ugnen 6, Fabriksvägen 2