Ärende: Namnsättning av gata inom kv Stenhöga

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-18
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2019:118

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-28 BND/2019-06-26 § 79 Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga
2019-06-18 Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga (Rtf, 8,5 MB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-26 Byggnadsnämnden §79 Namnsättning av gata inom kvarteret Stenhöga