Ärende: Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24 Nybyggnad av flerbostadshus

Information om ärendet

Skapat datum:
2017-06-19
Nämnd:
Stadsbyggnadsnämnden
Diarienummer:
BND/2017:376

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2017-06-20 Arearedovisning, Framnäs 12
2017-06-20 KA-Certifikat, Framnäs 12
2017-10-09 Markplaneringsplan, reviderad, Framnäs 12
2017-10-19 Brandskyddsbeskrivning, reviderad, Framnäs 12
2018-03-27 Sektionsritning, revidering B, 4st, Framnäs 12
2018-05-02 Utlåtande tillgänglighet, reviderad, Framnäs 12
2018-05-02 Detaljritning fönster i långfasad, Framnäs 12
2017-06-20 Nybyggnadskarta, Framnäs 12
2017-06-20 Sektionsritning 3st, Framnäs 12
2017-06-29 Begäran om komplettering, Framnäs 12
2018-12-05 Yttrande till MMD, Framnäs 12
2019-04-04 Överklagan MÖD, anstånd med yttrande, Framnäs 12
2017-10-09 Detaljritning balkongräcke, reviderad, Framnäs 12
2018-03-27 Fasadritning, revidering B, 5st, Framnäs 12
2017-06-20 Ansökan om bygglov, Framnäs 12
2017-06-20 Planritning 5st, Framnäs 12
2017-06-20 Markplanering, Framnäs 12
2017-10-11 Projektbeskrivning, nybyggnad av flerfamiljhus. Framnäs 12
2017-12-01 E-post om bedömning, Framnäs 12
2018-03-27 Planer, situationsplan, 1st, Framnäs 12
2018-11-27 Kungörelse om bygglov SVD, DN
2018-05-02 Material och kulörer, Framnäs 12
2018-05-02 Brandskyddsskisser, 17 st, version 3, Framnäs 12
2018-10-24 Överklagan av länsstyrelsens beslut, Framnäs 12 Överklagan av länsstyrelsens beslut, Framnäs 12 (docx, 29 kB)
2018-10-25 BND/2018-10-24 §139 Överklagan av länsstyrelsens beslut, Framnäs 12 BND/2018-10-24 §139 Överklagan av länsstyrelsens beslut, Framnäs 12 (Rtf, 133 kB)
2018-11-01 Yttrande till MMD, Framnäs 12 Yttrande till MMD, Framnäs 12 (rtf, 25,7 MB)
2019-04-29 Ordförandebeslut Framnäs 12
2019-04-05 Mark- och miljödomstolen mål nr P 171-14
2018-05-29 BND/2018-05-23 §68 Framnäs 12 Nybyggnad av flerbostadshus Charlottenburgsvägen 24, Solna BND/2018-05-23 §68 Framnäs 12 Nybyggnad av flerbostadshus Charlottenburgsvägen 24, Solna (Rtf, 132 kB)
2017-06-20 Översiktlig beskrivning av projektet, Framnäs 12
2017-06-20 Fasadritning 5st, Framnäs 12
2017-07-03 Kontrollansvarig, Framnäs 12
2017-10-09 Nybyggnadskarta, reviderad, Framnäs 12
2017-06-20 Ritningsförteckning, Framnäs 12
2017-06-20 Detaljritning, balkongräcke, fransk balkong, Framnäs 12
2017-10-20 Kommentarer till förslag, Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24, Nybyggnad av flerbostadshus
2017-10-20 Avstyrkan, Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24, Nybyggnad av flerbostadshus
2018-03-27 Ritningsförteckning, Framnäs 12
2018-03-27 Nybyggnadskarta, Framnäs 12
2018-05-02 Arearedovisning_revB, Framnäs 12
2019-04-04 Byggnadsnämndens delegationsordning, Framnäs 12
2019-04-18 BND/2019-04-17 §43 Yttrande till MÖD, Framnäs 12 BND/2019-04-17 §43 Yttrande till MÖD, Framnäs 12 (Rtf, 137 kB)
2018-12-07 BND/2018-12-06 §155 Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24, nybyggnad av flerbostadshus BND/2018-12-06 §155 Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24, nybyggnad av flerbostadshus (Rtf, 132 kB)
2017-06-20 Bilaga 2 - Utlåtande, brandskyddsbeskrivning, Framnäs 12
2017-06-20 Fotomontage 1st, Framnäs 12
2017-06-20 Brandskyddsskiss 12st, Framnäs 12
2017-10-09 Planer, 6 st reviderade, Framnäs 12
2018-03-27 Fotomontage, gatuvy från Charlottenburgsvägen, 1st, Framnäs 12
2018-04-25 TJÄNSTESKRIVELSE, Nybyggnad av flerbostadshus, Framnäs 12 TJÄNSTESKRIVELSE, Nybyggnad av flerbostadshus, Framnäs 12 (rtf, 8,0 MB)
2019-04-04 Dom av Mark- och miljödomstolen, Framnäs 12
2017-06-28 Bekräftelsebrev, Framnäs 12
2017-10-09 Följebrev med kompletterande ritningar, Framnäs 12
2017-10-09 Sektioner, 4 st reviderade, Framnäs 12
2017-10-09 Fasader, 5 st reviderade, Framnäs 12
2017-10-11 Utlåtande, tillgänglighet. Framnäs 12
2018-03-27 Planritning, reviderade, 6st, Framnäs 12
2018-03-27 Detaljritning, balkongräcke, 1st, Framnäs 12
2018-05-02 Presentation Bygglovansökan, Framnäs 12
2019-04-29 Protokollsanteckning - Framnäs 12
2017-06-20 Bilaga 1 - Utlåtande, tillgänglighet, Framnäs 12
2017-10-09 Ritningsförteckning, reviderad, Framnäs 12
2017-10-19 Brandskyddsritningar, 15 st, reviderade, Framnäs 12
2018-03-27 Följebrev, Framnäs 12
2018-03-27 Arearedovisning, Framnäs 12
2018-05-02 Översiktlig beskrivning av projektet, revB, Framnäs 12
2018-05-02 Bilaga 1, egenkontroll, Framnäs 12
2018-05-02 Brandskyddsbeskrivning, reviderad, Framnäs 12
2019-04-03 Yttrande till MÖD, Framnäs 12 Yttrande till MÖD, Framnäs 12 (Rtf, 138 kB)
2018-10-24 Länsstyrelsen Stockholm, Beslut 2018-10-04

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-05-23 Byggnadsnämnden §68 Framnäs 12 Nybyggnad av flerbostadshus Charlottenburgsvägen 24, Solna
2019-04-17 Byggnadsnämnden §43 Yttrande till MÖD, Framnäs 12
2018-12-06 Byggnadsnämnden §155 Framnäs 12, Charlottenburgsvägen 24, nybyggnad av flerbostadshus
2018-10-24 Byggnadsnämnden §139 Överklagan av länsstyrelsens beslut, Framnäs 12