Ärende: Klimatstrategi för Solna stad

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-08-22
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:173

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-08-27 Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat (Rtf, 127 kB)
2019-09-02 Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat Strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat (pdf, 324 kB)
2019-09-19 KS § 126 Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat KS § 126 Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat (Rtf, 136 kB)
2019-09-20 Remiss av Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §126 Solna stads strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat