Ärende: Barn- och förskolenämnden 2019-2020

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-11-21
Diarienummer:
KS/2018:239

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-05-06 Entledigande från uppdrag i barn- och förskolenämnden
2019-10-28 Nominering till ersättare i barn- och förskolenämnden
2019-06-20 KF §104 Avsägelse i barn- och förskolenämnden
2019-10-28 Nominering till ersättare i barn- och förskolenämnden
2018-12-20 KF §363 Fyllnadsval i barn- och förskolenämnden
2019-06-05 Meddelande om avsägelse från (M) i barn- och förskolenämnden
2019-10-28 Nominering till ersättare i barn -och förskolenämnden
2018-11-21 Val av ledamöter och ersättare i barn- och förskolenämnden 2019-2020 Val av ledamöter och ersättare i barn- och förskolenämnden 2019-2020 (rtf, 75 kB)
2019-11-04 KF § 155 Avsägelse av uppdrag i barn- och förskolenämnden
2019-11-04 KF § 166 Fyllnadsval i barn- och förskolenämnden
2019-06-03 KF § 76 Avsägelse av uppdrag i barn- och förskolenämnden
2018-12-04 KF/2018-11-27 §301 Val av ledamöter och ersättare i barn- och förskolenämnden 2019-2020 KF/2018-11-27 §301 Val av ledamöter och ersättare i barn- och förskolenämnden 2019-2020 (Rtf, 134 kB)
2019-10-25 Avsägelse från uppdrag som ersättare barn- och förskolenämnden

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunfullmäktige §363 Fyllnadsval i barn- och förskolenämnden
2019-10-28 Kommunfullmäktige §155 Avsägelse av uppdrag i barn- och förskolenämnden
2019-06-17 Kommunfullmäktige §104 Avsägelse i barn- och förskolenämnden
2019-05-27 Kommunfullmäktige §76 Avsägelse av uppdrag i barn- och förskolenämnden
2018-11-27 Kommunfullmäktige §301 Val av ledamöter och ersättare i barn- och förskolenämnden 2019-2020