Ärende: Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-10
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:151

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-10 Förteckning över och gallringsfrister för handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter Förteckning över och gallringsfrister för handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter (docx, 19 kB)
2019-06-10 Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter (Rtf, 131 kB)
2019-09-19 KS § 129 Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter KS § 129 Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter (Rtf, 139 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-09-16 Kommunstyrelsen §129 Gallring av handlingar av ringa eller tillfällig betydelse hos Solna stads myndigheter