Ärende: Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2022

Information om ärendet

Skapat datum:
2018-11-27
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2018:264

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2018-11-27 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2020 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2020 (rtf, 63 kB)
2018-12-04 KF/2018-11-27 §324 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2022 KF/2018-11-27 §324 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2022 (Rtf, 134 kB)
2019-06-03 Nomineringar Socialdemokraterna Norrvatten
2018-12-20 KF §380 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
2018-08-15 Val av ledamöter och ersättare till Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2022
2019-06-20 KF §112 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2018-12-17 Kommunfullmäktige §380 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
2019-06-17 Kommunfullmäktige §112 Fyllnadsval till styrelsen i Kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige
2018-11-27 Kommunfullmäktige §324 Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet Norrvattens förbundsfullmäktige 2019-2020