Ärende: Förslag till reviderad avfallstaxa från 1 september 2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-04
Nämnd:
Kommunfullmäktige
Diarienummer:
KS/2019:147

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-06-13 TND § 46 Reviderad avfallstaxa från 1 september 2019
2019-06-17 KS/2019-06-17 §96 Fastställande av avfallstaxa KS/2019-06-17 §96 Fastställande av avfallstaxa (Rtf, 139 kB)
2019-06-05 Föreslag avfallstaxa TND Föreslag avfallstaxa TND (pdf, 554 kB)
2019-06-05 Fastställande av reviderad avfallstaxa Fastställande av reviderad avfallstaxa (Rtf, 128 kB)
2019-06-05 TND tjänsteskrivelse Rev avfallstaxa TND tjänsteskrivelse Rev avfallstaxa (Rtf, 133 kB)
2019-06-20 KF/2019-06-17 §101 Fastställande av avfallstaxa KF/2019-06-17 §101 Fastställande av avfallstaxa (Rtf, 138 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §101 Fastställande av avfallstaxa
2019-06-17 Kommunstyrelsen §96 Fastställande av avfallstaxa