Ärende: Motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019

Information om ärendet

Skapat datum:
2019-06-17
Diarienummer:
KS/2019:156

Relaterade dokument:

I dessa dokument hittar bakgrundsmaterial som används för att ta beslut i ärendet.

Datum Beskrivning Ladda ner
2019-10-22 Svar på motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor
2019-10-16 Svar på motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor Svar på motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 129 kB)
2019-06-17 Motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019 Motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019 (pdf, 156 kB)
2019-06-20 KF §115 Nya motioner
2019-11-13 KS § 175 Svar på motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019 KS § 175 Svar på motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019 (pdf, 163 kB)
2019-08-12 Motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019
2019-10-17 Remissvar från Funktionshinderrådet gällande namnbyte
2019-10-22 § 40 Yttrande över motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor § 40 Yttrande över motion om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor (Rtf, 137 kB)

Relaterade sammanträden:

Här hittar du alla sammanträden och vid vilken punkt i dagordningen som man har behandlat

Datum Nämnd Punktnr Punktrubrik i protokollet
2019-06-17 Kommunfullmäktige §115 Nya motioner
2019-11-11 Kommunstyrelsen §175 Svar på motion av Linda Cigéhn (V), Sandra Lindström (V) och Kerstin Scheutz (V) om att byta namn på Rådet för funktionshinderfrågor M:14/2019